ZONDAGAVOND 4 SEPTEMBER 2016 MARJO V DIJCK OVER HANUKKAH CHILDRENSHOME IN GHANA

Sinds de opening van kindertehuis Hanukkah in 2006 is het aantal kinderen dat in Hanukkah woont snel gegroeid. Sinds een paar jaar schommelt dat aantal rond de veertig. De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 0 en 17 jaar oud.

Anders dan veel kindertehuizen neemt Hanukkah ook baby’s en kinderen met een beperking aan. De kinderen zijn niet allemaal wees en de term ‘weeshuis’ is dan ook niet correct. Van sommige kinderen is niet bekend wie de ouders zijn omdat de kinderen bijvoorbeeld te vondeling zijn gelegd. Andere ouders kunnen niet voor hun kinderen zorgen omdat ze bijvoorbeeld zelf een (geestelijke) beperking hebben, verslaafd zijn, of de moeder overleden is en de vader te veel moet werken om een jong kind de nodige zorg te bieden. De Kinderbescherming (Social Welfare) bepaalt of een kind nog thuis kan wonen.

Thuis
Mariëtte en Moses vinden dat een gezinssituatie voor de lange termijn altijd beter is dan op te groeien in het kindertehuis. Samen met de Kinderbescherming doen zij daarom hun uiterste best om een nieuw thuis voor de kinderen te zoeken. Soms wordt er een pleeg- of adoptiegezin gevonden binnen Ghana. In een enkel geval worden kinderen met een achterstand of beperking door buitenlanders geadopteerd. Het komt ook voor dat de thuissituatie van kinderen weer zodanig verbeterd of er nieuwe familieleden opduiken die in staat zijn voor het kind te zorgen, dat het weer terug naar eigen familie kan. De moeder van Mariëtte komt hierover vertellen, we draaien haar muziekkeuze… en er komt een actie om deze kinderen in Ghana te helpen en te steunen. U hoort het allemaal in de 1e uitzending van ons 18e seizoen “Bekijk ’t maar” Heeft u vragen… bel dan tijdens de uitzending tussen 19.00 en 21.00 uur naar: 0251 – 254 958