ZONDAG 30 MAART 2014 JAN SLAGTER

 

Jan Slagter is in Den Haag geboren op 3 maart 1954  Jan is omroepbestuurder en televisipresentator. Na diverse opleidingen (Mulo, Marketing, Reclame, Communicatie en Financieel Management) gaat Jan Slagter aan de slag als huurkoopmakelaar bij de AMRO Bank. Later werkt hij als reclamemedewerker bij de Nederlandse Vereniging ter Bevordering van het Levensverzekeringswezen. Na een aantal jaren in België te wonen, richt Jan de Stichting Welzijn Gehandicapten Nederland op. Deze stichting heeft als doel het organiseren van projecten die het geestelijk en maatschappelijk welzijn bevordert van mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken en ouderen. In 2002 richt Jan Slagter Omroepvereniging MAX op, omdat hij vond dat er te weinig media-aanbod was voor 50-plussers. In 2005 krijgt MAX een aspirant status. Op 3 september 2005 zendt zij haar eerste televisieprogramma ‘Van Nul naar MAX’ uit. In september 2010 verwerft MAX haar definitieve erkenning. MAX is een publieke omroeporganisatie en valt onder de koepel Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Net als BNN onderscheidt MAX zich binnen de Publieke Omroep doordat de doelgroep niet is gebaseerd op de traditionele verzuiling, maar op leeftijd. Voor de programma’s van MAX betekent dit onder andere geen muziek onder gesproken woord, geen vloeken en geweld, maar wel muziek uit de jaren 50, 60 en 70 op Radio 5. In 2013 zijn 335.000 leden aangesloten bij MAX. In maart 2013 krijgt MAX een eigen programmagids, getiteld MAX Magazine.Jan Slagter is behalve directeur ook presentator van o.a. MAX Maakt Mogelijk, MAX Geheugentrainer, Missie MAX, MAX Proms, Carnaval, bloemencorso’s. Met de in 2006 door Jan Slagter opgerichte stichting MAX Maakt Mogelijk is hij met behulp van de kijkers actief in onder andere Oost-Europa op het gebied van de zorg. Met deze projecten probeert de stichting de leefomstandigheden van ouderen in binnen- en buitenland structureel te verbeteren. Wij willen natuurlijk veel meer van Jan weten en het hoe en waarom natuurlijk… U kunt tijdens de uitzending van 19.00 tot 21.00 uur bellen met 0251 – 254 958. Veel luisterplezier.