ZONDAGAVOND 16 OKTOBER 2016 JOHAN WAKKIE

Johan Wakkie is geïnspireerd door neuropsycholoog Erik Scherder, die hij voor het eerst in februari 2014 hoorde spreken. De hoogleraar van de Vrije Universiteit stelt dat de hersenen bij de jeugd het beste ontwikkelen door vooral aandacht te geven aan vier items; bewegen, gezond eten, muziek en denksport. Wakkie wil met zijn maatschappelijke project ‘Plan 4’ deze aspecten zo veel mogelijk verbinden. Hij zet zich er voor in dat in Nederland alle jongeren, maar, ter voorkoming van dementie, ook alle ouderen de genoemde items krijgen aangeboden. Wakkie is daarvoor al op verschillende terreinen actief.

Tijdens het door hem georganiseerde WK hockey van 2014 in Den Haag kwamen alle aspecten van ‘Plan 4’ ruimschoots aan bod. Daar waren onder meer vier ministeries direct bij betrokken. Wakkie wil vooral gebruik maken van bestaande initiatieven, accommodaties en personele inzet. Waar nodig zal Wakkie helpen nieuwe initiatieven te stimuleren. Het belangrijkste voor hem is om genoemde aspecten te verbinden en te versterken.

Ieder kind heeft zeven uur bewegen per week nodig, het liefst elke dag één uur. Scholen bieden in het algemeen twee uur gymnastiek per week aan. Een kind, dat niet lid is van een sportvereniging, komt dus vaak niet aan zeven uur beweging toe. Daarom moet het stimuleren van meer bewegen in en na schooltijd in combinatie met de sportverenigingen en bewegen in de buurt, goed afgestemd tussen scholen, clubs en gemeente,     voorop staan. Vanavond is Johan onze gast en voor vragen kunt u tijdens de uitzending 19.00 tot 21.00 uur bellen naar: 0251 – 254 958 Veel luisterplezier.